Wisbits

Wisbits logo

Wat is het verschil tussen E-learning en M-learning?

Wat is E-learning precies? En wat is het verschil met M-learning?
Wij lichten de verschillen tussen E-learning en M-learning graag toe.

Er zijn tegenwoordig steeds meer bedrijven die werken met E-learning in plaats van traditionele trainers die een dagdeel komt om medewerkers op te leiden bijvoorbeeld. Maar er is ook een nieuwe stroom ontstaan, namelijk die van M-learning. Wat het verschil precies is, dat ontdek je in dit artikel.

Wat is E-learning

E-learning staat ook wel voor online opleiden. De ‘E’ staat voor ‘elektronisch’ waardoor al direct helder is dat er online geleerd wordt, met name via laptops. Sommige E-learnings zijn wel beschikbaar op mobiel of tablet.

Wat is M-learning

M-learning is een vorm van online leren, maar er wordt alleen gewerkt met mobiele apparaten zoals mobiele telefoons en smartphones. Op deze manier kun je echt altijd en overal bij hetgeen wat je wilt leren. Wij schreven eerder een blog over M-learning, die kun je hier lezen.

Wat is het verschil tussen E-learning en M-learning?

Op het eerste oog lijkt het misschien zo alsof er niet veel verschillen zijn tussen E-learning en M-learning, alleen dat het één op mobiele apparaten is en het andere op alle elektronische apparaten.  

Toch zijn er best een aantal verschillen die een belangrijke rol spelen in het maken van de beslissing of je voor een E-learning of M-learning kiest als bedrijf, onderwijsinstelling of overheidsinstantie. Wij lichten de belangrijkste verschillen toe.

Afhankelijkheid van externe ontwikkelaars

Een belangrijk verschil is dat je voor het ontwikkelen van een E-learning vaak afhankelijk bent van gespecialiseerde, externe ontwikkelaars. Zij gaan jouw E-learning ontwikkelen en over het algemeen tegen erg hoge prijzen. Wil je iets wijzigen? Dan wordt er een nieuwe offerte gemaakt. Het is vaak niet mogelijk om zelf zaken aan te passen. Terwijl dat juist in de dynamische tijd waarin we leven, wel belangrijk is.  

Naast dat het extra geld kost om zaken aan te passen, ben je ook afhankelijk van de tijd van externe ontwikkelaars. Misschien wil jij dat iets direct aangepast wordt, maar heeft de partij waarmee je samenwerkt pas over een paar weken tijd. Daardoor verlies je het momentum. Of er moet een interne gespecialiseerde ontwikkelaar worden aangenomen, die ook weer extra kosten met zich meebrengt omdat hij op de loonlijst komt te staan.  

Met ons ontwikkelplatform kun je zelfstandig M-learnings – bij ons ook wel Wisbits genoemd – ontwikkelen. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden en je maakt het helemaal zelf, waardoor je ook direct een M-learning kan toevoegen of kan wijzigen. Een M-learning maken, kan al binnen 15 minuten.

Het voordeel is dus dat je met een M-learning:  

  • Geen hoge ontwikkelkosten hebt 
  • Niet afhankelijk bent van een externe partij als er aanpassingen doorgevoerd moeten worden  
  • Geen extra kosten maakt voor aanpassingen 
  • Aanpassingen direct kan doorvoeren  
  • Geen risico loopt dat het intellectueel eigendom bij de externe ontwikkelaar ligt  
  • Online leren een verlengstuk maakt van een professionele leergemeenschap

Leren naast of in de praktijk

Een E-learning wordt over het algemeen ingezet door bedrijven om medewerkers iets nieuws te leren. Vaak wordt er ook geen extra tijd voor gegeven, maar moet er naast al het werk ook nog geleerd worden. Misschien herken je het wel, maar dit roept bij sommige medewerkers weerstand op. Er ontstaat een negatieve sfeer omdat er weer iets extra’s op het bordje terecht is gekomen. Ook zie je dat de E-learning vaak alleen wordt gemaakt als de baas dit controleert of als je er een registerpunt voor krijgt. Maar weten collega’s met deze insteek nog wel wat ze geleerd hebben over 2 weken? Helpt deze kennis wel echt in de praktijk? Dat zijn vragen die belangrijk zijn om te stellen.  

Bij M-learning met Wisbits gaat het juist veel meer om leren in de praktijk. De M-learning dient als kennisondersteuning. Als zich een situatie in de praktijk voordoet waar kennis voor ontbreekt bij iemand, of als er een geheugensteuntje nodig is, dan kan er op dat moment opgezocht worden hoe iets gedaan moet worden.  

Om hier een concreet voorbeeld in te geven:  

Stel dat er een specifiek onderdeel gelast moet worden. De medewerker die dit altijd doet, is er niet omdat hij ziek is. Een andere medewerker kan dan zijn mobiel erbij pakken en in de M-learning opzoeken hoe dit moet, om het vervolgens zelf uit te voeren. De M-learning werkt namelijk als een soort interne Google. Het ondersteunt leren in de dagelijkse werkflow. 

Wordt er gewerkt met een E-learning, dan krijgen alle medewerkers in een E-learning te zien hoe dat specifieke onderdeel gelast moet worden. Maar als puntje bij paaltje komt en het 3 weken na het volgen van die E-learning gedaan moet worden, dan zal 99% van de medewerkers vergeten zijn hoe dit moet. Er moet dan waarschijnlijk in allerlei modules gezocht worden waar die informatie ook alweer stond en de kans is groot dat dit opgezocht moet worden op een laptop in plaats van ter plekke op een mobiele telefoon.

Overzicht van Wisbits in het leerplatform


Het leerproces van de gebruiker staat centraal

Zowel bij een E-learning als een M-learning wil men natuurlijk dat het leerproces van de gebruiker centraal staat. Toch zie je dat dit bij een M-learning beter bereikt wordt dan bij een E-learning.  

Bij een E-learning focust een bedrijf met name op wat een gebruiker moet leren. Er ontbreekt bepaalde kennis. Deze kennis moet aangeboden en getoetst worden. Dit staat centraal.

Bij een M-learning ligt de focus veel meer op wat de gebruiker wil leren en ook echt op dat moment nodig heeft. Welke leervragen spelen een rol in de dagelijkse werkflow? Wanneer is er behoefte aan kennisondersteuning en over welke onderwerpen? Je stelt gebruiker in de context van de dagelijkse praktijk centraal. Met welke informatie zou diegene écht geholpen zijn?

Daardoor is een M-learning al snel efficiënter dan een E-learning. 

Top-down vs. Bottom-up

Bij E-learning is de insteek vooral top-down. Je ziet dat het vaak juist ontwikkeld wordt door mensen die niet op de werkvloer staan. Maar die wel willen dat er bepaalde zaken worden geleerd. Daardoor ontstaat er ook weer meer weerstand en is hetgeen wat toegevoegd wordt aan de E-learning ook niet altijd relevant voor de gebruiker.  Het is vaak een ‘moetje’.

Bij M-learning is de insteek bottom-up. Hierbij bepalen de mensen op de werkvloer juist wat er in de M-learning komt te staan. Worden bepaalde vragen vaak gesteld? Dan kan de vraag en het antwoord worden toegevoegd. Zijn er bepaalde fouten die regelmatig gemaakt worden? Dan kan er een M-learning worden gemaakt om deze fouten te voorkomen.  Wat kost veel uitlegtijd? Deze instructies kunnen in M-learnings worden gevangen, zo kun jij (of jouw stagiaire) het gemakkelijk terugkijken. 
Op deze wijze is het voor de gebruiker ook veel makkelijker, relevanter en leuker om te leren.

Kennisdeling en -borging in plaats van nieuwe kennis

Een E-learning focust zich met name op het delen van nieuwe kennis met de gebruiker. Terwijl een M-learning veel meer gefocust is op kennisdeling en -borging.

Stel dat er een specialist binnenkort met pensioen gaat of dat diegene uitvalt vanwege ziekte. Kan iemand dit dan opvangen of niet? Met M-learnings ondervang je dit soort situaties en wordt waardevolle kennis op een duurzame manier gedigitaliseerd en gedeeld met de gebruikers.

Lang en uitgebreid vs. kort en behapbaar

Een E-learning bestaat vaak uit meerdere modules die meestal lang duren om te bekijken of te lezen. Daardoor voelt het als groot en wellicht onbehapbaar voor gebruikers.  

Terwijl een M-learning juist uit korte, behapbare informatieblokjes bestaat waarbij je zelf bepaalt wat je op dat moment nodig hebt. Wij noemen dit bij Wisbits ook wel kleine brokjes wijsheid. Het kost vaak niet meer dan een paar minuten om een video te bekijken of de informatie die je op dat moment nodig hebt, tot je te nemen.

Wat past bij jouw organisatie, E-learning of M-learning?

Wij geloven oprecht dat iedere organisatie een schatkist aan kennis in huis heeft die het beste tot z’n recht komt in een database met M-learnings. Of dit nu kennis is die gedeeld moet worden met de medewerkers, klanten of cursisten. M-learnings die zijn geworteld in de dagelijkse praktijk en aansluiten op de (leer)vragen van gebruikers vinden wij als leerexperts het meest waardevol.  

Wisbits is ook bedacht en ontwikkeld door leerexperts. De lerende en de context waarin geleerd wordt, staat centraal. Onze software is hierin dienend in plaats van leidend. Wij hebben gekeken naar de manier waarop mensen op dit moment het beste en makkelijkste leren. Dat hebben wij geïntegreerd in Wisbits. Waarbij we het ook nog eens ontzettend makkelijk hebben gemaakt om zelfstandig een M-learning (Wisbitje) te creëren. Iedereen kan dit en ook nog eens binnen 15 minuten. Beloofd!  

Ben je nieuwsgierig geworden? 
Vraag hier een gratis demo aan, dan laten wij het je zien.

Scroll naar boven