Wanneer is M-learning nuttig?

juni 1, 2022

M-learning biedt enorme mogelijkheden, maar is natuurlijk niet de oplossing voor al onze problemen. Wat zijn mogelijke obstakels? 

In ons vorige blog legden we uit wat M-learning is: een vorm van E-learning waarbij het device, de lerende en in het ideale geval ook de inhoud mobiel zijn. Dat biedt enorme mogelijkheden, maar is natuurlijk niet de oplossing voor al onze problemen. Wat zijn mogelijke obstakels voor M-learning?

De wetenschappelijke literatuur over M-learning biedt hiervoor een aantal aanknopingspunten. Een slecht scherm of matige internetverbinding natuurlijk, maar dat zijn in Nederland tegenwoordig schimmen uit een ver verleden. Mijn scherm lijkt meer pixels te hebben dan de wereld om me heen en mijn internet is sneller dan ehhhh… ikzelf dus. Een aantal psychologische obstakels zijn tegenwoordig relevanter. Zo kan men er simpelweg nog niet helemaal klaar voor zijn (lage readiness). Bijvoorbeeld omdat men digitaal ongeletterd is, of in een wat minder extreem geval, omdat men te lage self-efficacy heeft: Zowel de ontwikkelaar als de lerende kan immers weinig geloof in eigen kunnen hebben. En hoewel de sociale wetenschappen doorgaans niet uitblinken in keiharde en onomstoten conclusies, blijkt dit geloof in eigen kunnen in uiteenlopende situaties de belangrijkste voorspeller van succes. Weinig geloof in eigen kunnen kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door laag gebruiksgemak, wat weer veel onnodige cognitive load veroorzaakt, simpel gezegd een té vol hoofd. Wanneer je als organisatie M-learning in wilt zetten, is het dus belangrijk om in de gaten te houden hoe het zit met het geloof in eigen kunnen van de ontwikkelaars en lerenden.

Een ander obstakel is lage autonomie van de lerende. De psychologen Deci & Ryan hebben uitgebreid onderzocht hoe belangrijk autonomie is voor je motivatie. Je houdt de dingen waar je zelf voor kiest, omdat je ze leuk of interessant vindt, nou eenmaal vaak net wat enthousiaster en langer vol. M-learning kan deze autonomie mogelijk maken. Maar voegt dus ook veel minder toe wanneer die autonomie niet mogelijk of wenselijk is. 

M_learning_WisbitsApp

Tot slot kan een obstakel zijn dat lerenden niet gegrepen worden door de inhoud en zodoende passief worden. En passiviteit is een zeer effectieve manier om heel weinig te leren. Effectief, klinkt nog best leuk toch? Is het niet. Wanneer je gebruik gaat maken van M-learnings is het dus cruciaal om te zorgen voor een goede engagement bij de lerende. 

Dus mogelijke obstakels zijn lage readiness, lage self-efficacy, lage autonomie en lage engagement. Obstakels die overigens ook bij alle andere vormen van leren relevant zijn. M-learning is immers niet fundamenteel anders, maar er zijn wel degelijk verschillen met het traditionele leren. Wat bijvoorbeeld erg verschilt, is de mate van directe terugkoppeling. Als men in slaap doezelt tijdens mijn presentatie zie ik dat, maar als iemand zit te knikkebollen tijdens het maken van mijn M-learning zal ik het nooit weten. Het is dus extra van belang om na te denken over de obstakels en een plan te maken voor het wegnemen ervan.

We hopen dat je geen obstakels ziet om contact met ons op te nemen over dit blogje, of over het gebruik van Wisbits. Mocht je die obstakels wel ervaren, laat het ons even weten! 😉

Meer nieuws

Brokjes wijsheid vangen in de zorg

september 21, 2022
Zorgprofessionals lopen op de werkvloer dag uit dag in tegen (terugkerende) uitdagingen aan. In de praktijk worden soms waardevolle workarounds bedacht, maar die kennis komt dan vaak niet voorbij de afdelingsmuren. En als een collega na 40 jaar ervaring met pensioen gaat, ‘loopt’ met hem of haar vaak gigantisch veel kennis de deur uit. Eeuwig […]

Wisbits op de werkvloer

augustus 24, 2022
Hoe kun je Wisbits op een praktische manier inzetten op de werkvloer? In deze blog vertellen we daar wat meer over! Wisbits in een notendop Wisbits is hèt leerplatform voor kennisborging en praktijkgestuurd leren. Je kunt er zelfstandig brokjes informatie in vangen en deze direct publiceren in een leerapp. Hier is geen gespecialiseerde ontwikkelaar voor […]

Duurzaam Rotterdamse zorgkennis delen met 010NURSE

juli 27, 2022
Het initiatief O10NURSE is gestart om Rotterdamse zorgkennis van verpleegkundigen op een duurzame manier te borgen en te delen. In deze blog vertellen we meer over een aantal uitdagingen die we samen op proberen te lossen. 010NURSE in een notendop Vanuit het initiatief 010NURSE is een praktijkgestuurd leerplatform ontwikkeld voor Rotterdamse verpleegkundigen. Hierin vangen we […]

Wat is het verschil tussen E-learning en M-learning?

juli 13, 2022
Wat is E-learning precies? En wat is het verschil met M-learning?Wij lichten de verschillen tussen E-learning en M-learning graag toe. Er zijn tegenwoordig steeds meer bedrijven die werken met E-learning in plaats van traditionele trainers die een dagdeel komt om medewerkers op te leiden bijvoorbeeld. Maar er is ook een nieuwe stroom ontstaan, namelijk die […]

Drie redenen waarom je niet afhankelijk wilt zijn van een gespecialiseerde M-learning ontwikkelaar 

juni 27, 2022
Gespecialiseerde ontwikkelaars van M-learnings maken klanten soms afhankelijk van hen. Wij geven je 3 redenen waarom je niet afhankelijk wilt zijn en hoe het anders kan. Je wilt als organisatie een M-learning (mobile learning) opzetten voor collega’s, stagiaires, studenten of klanten, maar hoe doe je dit? Je komt al snel bij een gespecialiseerde ontwikkelaar terecht. […]

© Wisbits 2021, alle rechten voorbehouden